Za dodatkową opłatą oferujemy uczestnikom Letniej Szkoły fakultatywne zajęcia „Karaoke po rosyjsku”.

Śpiewanie jest dobre nie tylko dla naszego zdrowia, ale i dla nauki języka rosyjskiego! Kurs „Karaoke po rosyjsku” został przygotowany z myślą o tych, którzy chcą poprawi swą wymowę, przyspieszyć tempo wypowiedzi, nauczyć się rosyjskich piosenek, czerpać więcej radości z nauki rosyjskiego.

Każde zajęcia składają się z następujących części:

- rozgrzewka fonetyczna

- ćwiczenia oddechowe

- ćwiczenia z łamańcami językowymi

- nauka piosenek

Czas trwania zajęć: 1 godzina 20 minut

Cena kursu: 50 dolarów za 5 zajęć.

 

 

11

11

11111

1

1

1