W programie Letniej Szkoły Języka Rosyjskiego są wycieczki po mieście. Odwiedzimy najciekawsze oraz ulubione miejsca tutejszych mieszkańców.

Cerkiew Świętych Borysa i Gleba

kol 1

Cerkiew Świętych Borysa i Gleba to perła architektoniczna starego miasta, unikalny relikt dawnej, prawosławnej architektury XII wieku Białorusi i całej Europy wschodniej. Wybudowana na północno-zachodniej Rusi, Cerkiew Świętych Borysa i Gleba nie przypominała, żadnej innej cerkwi na świecie. Prawosławna świątynia, której historia liczy już dziewięć stuleci, została włączona do listy światowego dziedzictwa UNESCO.

Cechą szczególną cerkwi są naczynia-głośniki, wmurowane w ściany, otworem do zewnątrz, dzięki czemu przez setki lat zachowała się tutaj świetna akustyka, sprawiająca, że pieśni śpiewane w cerkwi brzmią wyjątkowo. Inną jej osobliwością są ściany budynku, w których znajdują się wypolerowane kamienie i wielobarwne majolikowe płytki w kształcie krzyży.

kol 2

Dziś Cerkiew Świętych Borysa i Gleba jest jedną z najstarszych, czynnych świątyń na Białorusi. Przy cerkwi prowadzona jest również szkółka niedzielna.

Stary i Nowy Zamek w Grodnie

st zam

Pierwsze budowle obronne w Grodnie, wzniesione w XI wieku na brzegu Niemna w celu ochrony przed krzyżowcami, w 1389 roku, na rozkaz Witolda zostały przekształcone w kamienny, gotycki zamek - jedną z głównych rezydencji legendarnego księcia.

Nowy Zamek swą współczesną postać w stylu renesansowym zyskał za panowania Stefana Batorego. Wzniesiony z początku XVIII wieku, obok Starego Zamku, służył jako królewska rezydencja. To właśnie tutaj podpisano porozumienie o trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej Polskiej.

n zam

Dziś w Starym i Nowym Zamku znajduje się bogata wystawa Grodzieńskiego Muzeum Historyczno-Archeologicznego, licząca około 7000 przedmiotów.

Park Gilibierta

park 1

Park Giliberta w Grodnie znajduje się w centrum miasta. Nosi imię człowieka niezwykle zasłużonego dla miasta - Jeana Emmanuela Giliberta. 8 kwietnia 1775 roku znany, francuski naukowiec założył w Grodnie ogród botaniczny, na miejscu którego znajduje się teraz park miejski. Po dwóch latach od założenia ogrodu rosło tu 1200 gatunków egzotycznych roślin, a gdy minął następny rok, można było naliczyć już 2000 gatunków.

park 2

Park Gilibierta w Grodnie doskonale nadaje się do aktywnego, rodzinnego wypoczynku lub do spędzenia czasu w odosobnieniu. Dziś w parku znajdziemy ławki, chodniki, atrakcje dla dzieci, podświetlaną w rytm muzyki fontannę oraz muszlę koncertową.

Muzeum GUP

mus grsu

Muzeum uniwersyteckie kolekcjonuje, bada, eksponuje popularyzuje oraz dba o historyczno-kulturowe dziedzictwo, przyczynia się do poprawieniu poziomu edukacji studentów, pracowników oraz mieszkańców.

Muzeum prowadzi badania, prace kulturalno-wychowawcze, akcje informacyjne, patriotyczne na podstawie współczesnej nauki, edukacji i techniki.

Park leśny „Pyszki”

pyshki

Park leśny „Pyszki” jest jednym z największych w mieście. Kiedyś krążyły o nim różne historie. Teraz to zupełnie inne miejsce z dużą ilością drzew iglastych oraz ścieżką zdrowia. Amatorzy spacerów  mogą cieszyć się świeżym powietrzem, przepełnionym fitoncydami.

To, co odróżnia „Pyszki” od innych parków to możliwość wypożyczenia roweru i korzystanie z aktywnego wypoczynku. Możemy też zwiedzić bunkry, wybudowane przed II Wojną Światową.

Muzeum Pożarnictwa w Grodnie

pozh

W lewym skrzydle budynku, przylegającym do najstarszej na Białorusi wieży pożarniczej, znajduje się Muzeum Historii Pożarnictwa. Posiada dwie sale ekspozycyjne, przedstawiające praktycznie wszystkie etapy rozwoju krajowego pożarnictwa, zaczynając od średniowiecza, kiedy to po wybuchu pożaru zbierali się wszyscy mieszkańcy, używając do gaszenia tego, co mieli pod ręką, aż do czasów współczesnych – profesjonalnego sprzętu gaśniczego i wozów bojowych. Eksponaty, pochodzące z całego kraju, dają możliwość dogłębnego poznania historii pożarnictwa na Białorusi oraz bohaterskiej działalności całych pokoleń strażaków, ratujących życia wielu ludzi.

pozh 2